Junta Local Fallera d'Alboraia

#sentalboraia

La Junta Local Fallera de Alboraya

Es reuneix un dia a la setmana durant tot l'exercici per a establir i organitzar tots els actes, té un reglament faller pel qual es regeix, a més del reglament faller aprovat per la Junta Central Fallera de València.

Aquesta composta pels següents membres:

 • President/a de la Junta Local Fallera el Sr/a. Alcalde/sa d'Alboraia.
 • President/a executiu/al Regidor/al fet que designe el President.
 • Vicepresident/a.
 • Secretari/a.
 • Tresorer/a.
 • Comptador/a.
 • Delegat/a de Festejos.
 • Delegat/a d'Incidències.
 • Delegats/as.

Actes que organitza la Junta Local Fallera.

 • La Crida
 • Exposició del Ninot
 • La Gala
 • La Cavalcada Fallera
 • Cada falla realitza la Planta dels seus monuments.
 • El lliurament de premis als monuments.
 • L'ofrena
 • Missa a sant Josep
 • Cada falla realitza la crema dels monuments.

Estan establits els següents premis:

 • Entre els mesos de Gener i Febrer totes les comissions de falla realitzen les seues presentacions de Falleres Majors, Presidents i les seues Corts d'honor.
 • Premi al Cartell anunciador, concurs entre les set falles.
 • Premi al Ninot de l'exposició del Ninot: Gran i Infantil.
 • Premi al Monument: Gran i Infantil.

Estan establits els següents guardons:

Per als fallers:

 • Comissió infantil: Fartonet d’argent, Fartonet d’or.
 • Comissió Major: Flama d’argent, Flama d’or.

Para las Comisiones, tanto infantiles como mayores:

 • La Flama de Plata Col·lectiva
 • La Flama d'Or Col·lectiva
 • La Flama de Brillants Col·lectiva
 • La Flama d'Honor col·lectiva

Flama d'Honor

La Junta Local Fallera concedeix anualment amb la finalitat de premiar a aquelles persones que han treballat per la major esplendor de les Falles d'Alboraia, LA FLAMA D'HONOR, es concedeix cada exercici en aquella persona que reunisca aquesta condició, la qual es fa lliurament en elacto de la Gala Fallera.

Galeria

Imagen;