Alqueries

#sentalboraia

Les alqueries

Són un element clau de l'arquitectura rural valenciana. Edificacions singulars, senyorials i centenàries que sobreviuen encara en el temps i en la memòria, donen testimoniatge del pas dels segles, tenint la majoria el seu origen entre el segle XV i el XVIII.

Predominen en la zona nord de la ciutat de València i són molts els exemples que podem observar en l'horta d'Alboraia.

Normalment el vocable alquería ha anat evolucionant amb el temps i té un component predominantment senyorial. És a la fi del segle passat i principis d'aquest quan el terme es popularitza, de manera que la majoria d'habitatges que componen l'Horta es nomenen així. No obstant açò, antigament el concepte feia referència a un conjunt o grup de cases, no a un habitatge aïllat.

Les característiques més importants d'aquest tipus de construccions són l'orientació de la façana principal cap a migdia, l'existència d'una antiga capella o oratorio, una torre, l'entrada principal en arc de mig punt i els habitatges dividits en dos tipus de dependències: les superiors per als senyors i les inferiors per als arrendataris.

A açò caldria afegir el domini sobre la majoria dels terrens confrontants que, subjectes al règim d'arrendaments, eren treballats pels estatgers (arrendataris o propietaris). Encara avui persisteix la figura de l'arrendatari, encara que són pocs els arrendaments històrics que es mantenen.

Galeria

Imagen;