Ermita Sant Cristóbal

#sentalboraia

Compte la llegenda que la imatge de Sant Cristóbal va arribar l'any 683 d. C. a Alboraia en un vaixell fenici. Des de llavors, va ser venerada fins a la invasió musulmana, quan va tindre de ser ocultada en un pou, i no va ser redescoberta fins a 1442, quan va ser trobada en la Masia del Mogo i traslladada a l'església parroquial, on es troba en l'actualitat.

En el lloc on va ser trobada es va construir una ermita i un pou. L'actual ermita va començar a edificar-se en 1881, en el mateix lloc en el qual es trobava la primitiva. Després dels danys ocasionats en l'edifici durant la Guerra Civil, va haver de ser restaurada.

Característiques

Quant a les característiques de l'ermita, es tracta d'un xicotet temple rectangular, amb un cos principal cobert per teulada a dos aigües i sagristia adossada a la part posterior. En la seua fatxada, sobre la porta, hi ha un panell ovalat de taulells ceràmics amb la imatge del sant.

També en la fatxada hi ha tres taulells ceràmics, indicant que l'Ajuntament va promoure la reconstrucció de l'ermita amb almoines dels fidels en 1881, sent alcalde el senyor Vicente Martí i Casani, finalitzant la mateixa en 1883 sent alcalde el senyor Antonio Martí i Galán. La fatxada remata en frontó triangular amb un xicotet óculo i, en el vèrtex, una espadanya d'un sol buit amb campana i creu metàl·lica.

A l'interior, l'ermita presenta un cor al qual s'accedeix per una escala de caragol. En l'altar, dins d'un tabernacle de fusta, anterior a la Guerra Civil, es troba la imatge de Sant Cristóbal portant al Xiquet.

Poden veure's també els quadros del Viacrucis i diversos gravats i pintures, entre les que destaca una Mare de Déu del Rosario, probablement del segle XVII. En la sagristia hi ha un panell ceràmic datat en 1851 en el que amb gran detall es narra la llegenda de l'arribada de la imatge del Sant a Alboraya.

La vespra del primer diumenge de maig se celebra el popular romiatge conegut com 'La *Passà', en la qual la imatge de Sant Cristóbal és portada a la seua ermita per a commemorar el seu descobriment en 1442. L'endemà és retornada a l'església parroquial.

Localització

Partida de Savoia, s/n. Alboraia (València), 46120

Galeria

Imagen;