Creació dels nuclis de Port Saplaya i Patacona

#sentalboraia

El gran canvi

El gran canvi urbà a Alboraia es donarà a partir dels anys 50. Fins a la dècada dels seixanta van créixer grups d'habitatges com els del carrer Nou d’Octubre, els barris Rei En Jaume i San Josep Obrer, la zona sud de Botànic Cavanilles i Palmaret. També Port Saplaya, el grup Pintor Sorolla, la creació de la zona residencial de Vera per la desafecció de part del polígon industrial i també es va construir Camp de Maio i els terrenys ocupats en part pel polígon industrial del Palmaret. Actualment, per compensar que el centre històric ha quedat escorat al nord del nucli urbà d'Alboraia, es pretén l'expansió urbana cap al barranc.

Port Saplaya

És un barri que va nàixer com una zona residencial en la dècada dels anys 70, al nord d’Alboraia i a vora mar. En concret els primers empadronats són de l’any 1975. Des del primer moment es va consolidar com una zona de segona residència que actualment esdevé ja en molts casos primera. No obstant, la seua població augmenta notablement els mesos d’estiu. És per això que a partir d’aquesta situació, l’Administració municipal ha anat estenent els seus servicis a la zona. I un d’ells són les festes i activitats en general per a l’oci. Dins d’aquesta política d’extensió dels serveis a totes les parts del terme, l’Ajuntament organitza les festes, igual com també recentment ha dut servicis com l’Agència Municipal d’Informació al Ciutadà (AMIC), un ambulatori o l'Oficina de turisme.

Imagen;

Patacona

És una zona residencial situada en la part sud del terme municipal d’Alboraia i que està al costat del barri de La Malva-rosa de València. Es tracta d’un nucli urbà en primera línia de costa i que té les platges més extenses del terme d’Alboraia pel que fa a llargària de passeig i també per llengua d’arena. D’alguna forma, és la prolongació natural de la platja de la Malva-rosa de València. Patacona és la zona de més recent creació com a espai residencial d’Alboraia, donat que les vivendes existents se situen sobre l’antic polígon industrial de Vera. Des de meitat dels anys 90, les vivendes han substituït les antigues fàbriques, en un procés que en 2006 encara continua. A causa d’això i de la nova població, que a finals de 2005 era de 2.339 habitants (INE), l’Ajuntament ha anat, igual com a Port Saplatja, fent arribar distints servicis en un procés que encara continua.