Fundació de la parròquia

#sentalboraia

la parròquia d'Alboraia

Posteriorment al reconeixement de la propietat de l’alqueria d’Alboraia per al Bisbe d’Osca, es va fundar la parròquia d’Alboraia. Va ser el 28 de juny de 1240, molt poc de temps després de la conquesta, i l’església es consagrà a l’Assumpció. L’acte de creació de la parròquia (Monrós Lliso) queda citat en el primer Quinque Libri (Llibre de sagraments) que hi ha a l’Arxiu Parroquial d’Alboraia, de l’època del rector Agustí Castillo (1596-1603).

Història

Durant el segle XI sorgiran una sèrie d'elements defensius (torre, recinte murat, albacara) que serà el paisatge que veuran els cristians quan arriben a l'Horta a mitjan segle XIII. Alguns d'aquests assentaments tenien a la seua esquena altres alqueries secundàries que les protegien (Museros disposava de Massamagrell i el castell del Puig). Després de la mort del bisbe, Alboraia i Almàssera van passar a ser propietat de la tercera dona de Jaume I, Teresa Gil de Vidaurre. I en morir aquesta, va passar als fills, i també a la família italiana Della Volta. Un document davant notari públic de 1290 en quin els tres germans Volta formalitzen les divisions de dues heretats denominades Alboraia i Almàssera confirma aquest fet (Rojo Hurtado).