Aurora Valero

#sentalboraia

En el Museu de Sant Pío V, té obra Aurora Valero nascuda a Alboraia en 1940 i Doctora en Belles arts des de 1988.

En els seus primers anys va seguir una línia de treball molt propera a un 'expressionisme' en què els aspectes formals van paral lels a la intenció conceptual.

La seua segona etapa va ser d'una intensa experimentació plàstica en la qual va treballar amb una metodologia dins de l'analític i el geomètric.

I finalment a partir dels 80 es recrea en la recerca d'un profund 'expressionisme', sense abandonar les premisses de la geometria, convidant a interrogar-se sobre els fonaments de la dialèctica abstracció-figuració.

Galeria

Imagen;