Llibre del Repartiment

Primera refèrencia al Llibre del Repartiment -Jaume I dóna Alboraia al bisbe Vidal.

La creació de la Taifa de València

A partir del segle XI, va obligar a la reorganització tant de la ciutat com del territori circumdant a València per a la seua defensa (López Elum). Serà el moment que els llocs o alqueries pròximes a la ciutat es fortificaran, igual com la ciutat, i es crearà una xarxa defensiva. Pel que respecta a l’Horta Nord, les alqueries més importants eren Museros, Montcada, Paterna i Quart. És possible que també Alboraia fóra una d’aquestes alqueries i la seua torre fóra la que donara nom al poble.

Durant el segle XI sorgiran una sèrie d'elements defensius (torre, recinte murat, albacar) que serà el paisatge que veuran els cristians quan arriben a l’Horta a mitjan segle XIII. Alguns d'aquests assentaments tenien a la seua esquena altres alqueries secundàries que les protegien (Museros disposava de Massamagrell i el castell del Puig).

Jaume I va realitzar la campanya per a atacar València entre 1234 i 1238, rendint primer l'alqueria de Montcada (on va fer més de 1.100 presoners, tal com compte en la seua Crònica), després Museros i El Puig, també Paterna, Bétera i Bofilla, llocs tots ells amb una població estimada superior als 1.000 habitants cadascun. Una vegada el monarca s'havia establit en la muntanyeta de la Patà, al Puig, els musulmans que vivien entre aquest punt i el riu Túria (López Elum) veient que no podrien aguantar l'assalt, es van retirar a València. Poc abans de la conquesta cristiana, durant abril de 1238, es va assolar tot el territori situat al nord de la ciutat, on se situa Alboraia.

El Llibre del Repartiment

Escrit per Jaume I, recull la donació de distintes propietats de l’alqueria d’Alboraia, tal com ha estudiat Enric Climent. A Bernat Pesador, de Tortosa, dues jovades i unes cases, el 25 de febrer; també a Bernat Pesador les cases de Mahomat Abincalot i l’Hort d’Abdalà Abenhoto (i dues jovades); a Ramon Bell-lloc, set jovades; a Joan Péreç de Gimon dues jovades a Almàssera, una a Alboraia, i tres fanecades; al bisbe d’Osca, Vidal de Canyelles, l’alqueria o lloc d’Alboraia. No cal dir que aquestes propietats van ser arravatades als propietaris, els quals són citats al Llibre del Repartiment (Mahomat Huarat Crepat, Maymo Habohachil Amançafi...).